Jose Francisco Meneses

Meneses, Jose
Forsker
Seksjon for velferdstjenester
jose.meneses@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 494

Jose Meneses er forsker i Seksjon for velferdstjenester. Han er utdannet fysioterapeut og har en Master of Public Health fra Colombia. Han har erfaring med epidemiologi og folkehelsestrategier for kreftforebygging i Latin Amerika. Jose arbeider med forskningsformidling og oppsummering og sammenstilling av forskning når det gjelder kreftforebygging, helsefremmende arbeid og velferd, særlig gjennom systematiske forskningsoversikter, meta-analyser og andre statistiske modeller. Han er utdannet fysioterapeut og har en mastergrad i folkehelse. Han utarbeider systematiske forskningsoversikter og støtter kunnskapsbasert praksis og utforming.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker. University of Saint Thomas, Colombia.

Forsker. University of Rosario, Colombia.

Fagkonsulent. Colombian Ministry of Health

Internasjonale engasjement

American Public Health Association (APHA)

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Latin-American and Caribbean Society of Medical Oncology (SLACOM)

Utdanning

Physiotherapist. University of Santander, Colombia. 2013.

Human Papilloma Virus Epidemiology. National Cancer Institute, Colombia. 2014.

Master of Public Health. University of Saint Thomas, Colombia. 2015.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessakerNotat
2016Oppsummert forskning om effekt av tiltak rettet mot barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrepRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskapNotat
2016Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og ungeRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bruk av Liverpool Care Pathway ved livets sluttRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrereNotat
2015Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktiveNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/meneses)