person
Forsker
Seksjon for global helse
Jenny.Moberg@kunnskapssenteret.no
Tlf. 979 79 534

Jenny Moberg er forsker i Seksjon for global helse.

Prosjekter

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/moberg)