Annhild Mosdøl

Mosdøl, Annhild
Seniorforsker
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
Annhild.Mosdol@kunnskapssenteret.no
Tlf. 452 20 802

Annhild Mosdøl er seniorforsker i Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak. 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

Research Fellow, University College London

Stipendiat/vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

Utdanning

2004 dr.philos., Universitetet i Oslo

1996 cand.scient., Universitetet i Oslo

1995 cand.mag./ernæringsfysiolog, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Tidlig samtale om sunne levevaner for gravideRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bedre kunnskapsgrunnlag om tiltak for å forebygge karies hos førskolebarnVitenskapelig artikkel
2016Lite forskning på effekt av tidlig samtale om levevanerVitenskapelig artikkel
2016Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabiliteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Diabetesrelatert øyeskade – effektivt med blodtrykkskontroll?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Targeted mass media interventions promoting healthy behaviours to reduce risk of non-communicable diseases in adult, ethnic minoritiesInternasjonal forskning
2015Effekt av foreldreopplæring for å forebygge karies hos førskolebarnRapport fra Kunnskapssenteret
2015Suitability Assessment of Printed Dietary Guidelines for Pregnant Women and Parents of Infants and Toddlers From 7 European Countries.Vitenskapelig artikkel
2015Breast-feeding and complementary feeding practices in the first 6 months of life among Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi infants: the InnBaKost surveyVitenskapelig artikkel
2015Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjonerNotat
2014Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av tilpassede tiltak i helsestasjonstjenestenForedrag/poster
2014Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2014Development and Pilot Testing of 24-Hour Multiple-Pass Recall to Assess Dietary Intake of Toddlers of Somali- and Iraqi-Born Mothers Living in NorwayVitenskapelig artikkel
2014Tiltak for sårbare familierVitenskapelig artikkel
2014Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Looking for effekts on disadvantaged families and equity issuesForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/mosdol)