Anne Marie Müller

Müller, Anne Marie
Seniorrådgjevar - kommunikasjon
Anne.Marie.Muller@fhi.no
Tlf. 404 53 747

Anne Marie Müller er seniorrådgjevar i Avdeling for kommunikasjon i Folkehelseinstituttet. Ho er filolog og arbeider med kommunikasjon generelt, språkrettleiing, verktøy for betre fagspråk og vedlikehald av nettsider.

 

Tidligere stillinger

Seniorrådgjevar, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta

Prosjektrådgjevar, Stiftelse for helsetenesteforsking

Redaktør, Normanneken

Kontorsjef, Statens tobakksskaderåd

Prosjektleiar, Miljøverndepartementet

Sakshandsamar, Forbrukar- og administrasjonsdepartementet

Forlagsmedarbeidar, Pax forlag

Utdanning

Cand.philol. med norsk hovudfag, sosiologi og statsvitskap frå Universitetet i Oslo. Eitt år ved Public Policy-programmet, University of Pennsylvania, USA.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planerNotat
2012Forstår helse-ord uliktPopulærvitenskapelig artikkel
2011Store sykehusforskjellerPopulærvitenskapelig artikkel
2011Udokumentert effekt av alternativ kreftbehandlingPopulærvitenskapelig artikkel
2011Kreftpasienter etterlyser samhandling og informasjonPopulærvitenskapelig artikkel
2011Nye medisinske metoder skal testes bedrePopulærvitenskapelig artikkel
2010Omgivelsene påvirker fødselenPopulærvitenskapelig artikkel
2010Under snittet på pasientsikkerhetPopulærvitenskapelig artikkel
2009Sykepleiere under lupenPopulærvitenskapelig artikkel
2009Mer tilfreds med psykiatrienPopulærvitenskapelig artikkel
2009Norsk helsesystem skårer lavtPopulærvitenskapelig artikkel
2009Ti spørsmål skal gi pasientfasitPopulærvitenskapelig artikkel
2009Dyr helse er ikke alltid best Populærvitenskapelig artikkel
2009Speil, speil på veggen der …Populærvitenskapelig artikkel
2009Får ikke nok hjelpPopulærvitenskapelig artikkel
2009Trening bra etter brystkreftPopulærvitenskapelig artikkel
2008Sju gode råd for bedre helsetjenesterPopulærvitenskapelig artikkel
2008Kreftpasienter skal vurdere sykehusene Populærvitenskapelig artikkel
2008Den nordiske pasientenPopulærvitenskapelig artikkel
2007Ny hjelp mot psoriasisPopulærvitenskapelig artikkel
2007Vondt når legen tvilerPopulærvitenskapelig artikkel
2005Svenskene lever lenger enn ossPopulærvitenskapelig artikkel
2004Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapportRapport fra Kunnskapssenteret
2004Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - ungdomsrapportRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/muller)