Heather Menzies Munthe-Kaas

Munthe-Kaas, Heather
Forsker
Seksjon for velferdstjenester
Heather.Munthe-Kaas@kunnskapssenteret.no
Tlf. 402 93 266

Heather Menzies Munthe-Kaas er forsker i Seksjon for velferdstjenester. Hun arbeider med produksjon og formidling av kunnskapsoversikter innen velferdsområdene barnevern, boligsosiale tiltak, politiarbeid, kriminalomsorg, integrering og mangfold.

Prosjekter

Tidligere stillinger

  • Teknisk rådgiver, CARE International i Uganda
  • Konsulent, MiRA Ressurssenter for Kvinner med minoritetsbakgrunn, Oslo
  • Project Manager, Celumania (Fredkorpset), Colombia

Utdanning

  • Degree of Master of Science in Social Psychology (Health, Community & Development), London School of Economics & Political Science
  • Bachelor in Arts & Science (Psychology), McMaster University, Canada

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektorNotat
2015Using Qualitative Evidence in Decision Making for Health and Social Interventions: An Approach to Assess Confidence in Findings from Qualitative Evidence Syntheses (GRADE-CERQual)Vitenskapelig artikkel
2014Kan andre enn leger stå for hiv-behandling?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandelNotat
2014Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Spiralinnsetting i forbindelse med abort Omtale av Cochrane-oversikt
2014Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familierNotat
2014Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere Notat
2014Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevneNotat
2013Effekt av og erfaringer med kontinuitetsfremmende tiltak i barnevernsinstitusjonerRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soningNotat
2013Systematiske oversikter og kvalitativ forskningVitenskapelig artikkel
2013Fra leie til eie: Effekt av, og brukernes erfaringer med, tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet. Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige barnefamilier eller enslige unge og offentlig tjenesteapparatRapport fra Kunnskapssenteret
2012Tiltak for risikofamilier med barn mellom 0-3 årNotat
2012Kartlegging av studier om frivillige mentorordninger for voksneNotat
2012Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelseRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/munthe-kaas)