Hilde Tinderholt Myrhaug

Myrhaug, Hilde Tinderholt
Forsker
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Hilde.TinderholtMyrhaug@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 424

Hilde Tinderholt Myrhaug er forskeri Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun har jordmorutdanning og arbeider med systematisk kunnskapsoppsummering.

Prosjekter

Utdanning

Sykepleier, jordmor og Master of Arts

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslagRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelserRapport fra Kunnskapssenteret
2015Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelseRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2010Brukermedvirkning på systemnivå i helsetjenestene, kliniske retningslinjer og pasientinformasjonCochrane-oversikt
2010Klindamycin til gravide med asymptomatisk bakteriell vaginose Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreftCochrane-oversikt
2009Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd.Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Restriktiv holdning til klipping gir færre komplikasjoner for fødende Omtale av Cochrane-oversikt
2009Akupunktur og assistert befruktningOmtale av Cochrane-oversikt
2009Behandling av spedbarnskolikkRapport fra Kunnskapssenteret
2008Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskadeRapport fra Kunnskapssenteret
2008Jordmorstyrt oppfølging - et godt og sikkert alternativ for gravide kvinnerOmtale av Cochrane-oversikt
2008Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 årRapport fra Kunnskapssenteret
2007Skolemåltid kan gi små, men positive effekter hos vanskeligstilte barnOmtale av Cochrane-oversikt
2006Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastroferRapport fra Kunnskapssenteret
2006Jordmorstyrte fødestuerRapport fra Kunnskapssenteret
2005Psykososiale tjenester ved katastrofer. Hvilke tiltak viser positiv effekt?Notat − hasteoppdrag
2005Kan skoleprogram påvirke kunnskap om psykisk helse hos ungdom? Notat
2005Fødeavdelinger, fødestuer, pasientvolum og behandlingskvalitetNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/myrhaug)