Nøkleby, Heid
Forsker
heid.nokleby@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 414

Faglige interesser

Identitet og kjønn, oppvekst, samspill psykologi/kultur, rusmiddelbruk, rusmiddelbehandling, spiseforstyrrelser, kartleggingsverktøy, forskningsmetode.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker, Tyrili Forskning og utvikling

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Lektor, Kriminalomsorgens utdanningssenter

Utdanning

PhD, Høgskolen i Lillehammer, Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling

Hovedfag, Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessakerNotat
2015Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrereNotat
2015Sammenheng mellom arbeid og god helseOmtale av andres forskning
2015Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtteRapport fra Kunnskapssenteret
2015Helseeffekter av arbeid Notat
2015Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenesterNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/nokleby)