Nordheim, Geir
Seniorrådgiver
Seksjon for kvalitetsutvikling
Geir.Nordheim@kunnskapssenteret.no
Tlf. 995 22 166

Geir Nordheim er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling. Han er bioingeniør med videreutdanning i IKT og har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse. Nordheim er opptatt av hvordan man kan bruke målinger i praktisk forbedringsarbeid.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
2013Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkesNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/nordheim)