Rebecca Norman

Norman, Rebecca
Forsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
rebecca.norman@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 431

Rebecca Norman er forsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet.

Tidligere stillinger

Har jobbet som sykepleier, leder og med fagutvikling senest i Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Utdanning

Spesialsykepleier i geriatri

Master i klinisk sykepleievitenskap

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/norman)