Nylenna, Magne
Fagdirektør
Magne.Nylenna@kunnskapssenteret.no
Tlf. 911 35 180

Magne Nylenna er fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Oppgavene er intern og ekstern undervisning, fagformidling og Helsebiblioteket. 

Faglig bakgrunn: Lege, professor i samfunnsmedisin

Utdanning: dr. med.

 

Tidligere stillinger

Distriktslege/helserådsordfører i Smøla 1979 – 84
Stipendiat, Institutt for allmennmedisin, Universitetet i Oslo 1983 – 86
Redaktør, Tidsskrift for Den norske lægeforening 1987 – 2001
Generalsekretær, Den norske lægeforening 2002 – 2003
Prosjektleder, Sosial- og Helsedirektoratet 2003 – 2005
Professor II, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU 2003 – 2015
Redaktør, Helsebiblioteket 2005 – dd,
Avd. direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2007 – 2009
Professor II, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2007 –
Fung. direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2009
Fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 2010 – 2011
Direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2011 – 2016

Verv og lignende

Styremedlem, Det norske medicinske Selskab 1993 –
Medlem, Fakultetsstyret og opptakskomiteen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2000 – 2003
Leder, Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning (Nylenna-utvalget), (NOU 2005:1 God forskning – bedre helse) 2003 – 2005.
Redaktør, Michael, kvartalstidsskrift for Det norske medicinske Selskab, 2004 –
Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2010 –
Direksjonsmedlem, Polyteknisk forening 2012 –
Medlem, Det Vitenskapelige Råd, Kreftforeningen 2014 –

 

Internasjonale engasjement

International Fellow in Medical Journalism, Journal of the American Medical Association (JAMA), Chicago, Illinois 1994
Member, International Committee of Medical Journal Editors (The Vancouver-Group) 1987 – 2001
Council Member and Vice President, European Association of Science Editors (EASE) 1997 – 2006
Member, The Lancet, International Advisory Board 2005 –
Chairman, World Association of Medical Journal Editors (WAME), Membership committee 2007 - 2011
Vice Chair, Cochrane Library, Oversight Committee 2010 -
Chairman, Norwegian selection Committee Harkness Fellowship in Health Policy and Practice 2011 –

 

Utdanning

Cand. med., Universitetet i Oslo, 1977
Spesialist i samfunnsmedisin, 1987
Dr. med., Universitetet i Oslo, 1988

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre landRapport fra Kunnskapssenteret
2013Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?Vitenskapelig artikkel
2013Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2011
2013Norske aktørers engasjement for global helse Fellesrapport HOD og UD
2012Velg åpen publisering! Kronikk/innlegg
2012Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Ja til Kunnskapsbasert praksisSynspunkt
2011Systematisk kvalitetsvurdering av retningslinjer – er det mulig og fornuftig?Vitenskapelig artikkel
2011Alle forskningsresultater bør publiseresKommentar
2011Evaluering av turnustjenesten i sykehusVitenskapelig artikkel
2010Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?Vitenskapelig artikkel
2010Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Høring i Stortinget 25. januar 2010 om SamhandlingsreformenForedrag/poster
2010Wiring a nation: putting knowledge into action
2008Helsebiblioteket.noPopulærvitenskapelig artikkel
2008Tidsskriftologiens farPopulærvitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/nylenna)