Jan Abel Olsen

Olsen, Jan Abel
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Jan.Abel.Olsen@kunnskapssenteret.no

Jan Abel Olsen er seniorforsker i Seksjon for legemidler og helseøkonomi.

Han er siviløkonom fra NHH og dr.philos. fra Universitetet i Tromsø, der han er professor i helseøkonomi. Hans forskning dreier seg i stor grad om metodespørsmål knyttet til økonomisk evaluering av helsetjenester: hvordan måle helsegevinster, kostnader og fordelingshensyn.

 

 

 

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2014Estimating QALY gains in applied studies: a review of cost-utility analyses published in 2010Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/olsen--175839)