Inger Opedal Paulsrud

Paulsrud, Inger Opedal
Rådgiver
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Inger.Opedal.Paulsrud@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 13 953

Inger Opedal Paulsrud er rådgiver i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. En viktig del av hennes arbeidsoppgaver er koordinering i datainnsamlingsprosjekter.

 

 

 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Reiseleder for TEMA/Star Tour
Helsesekretær OUS

 

 

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/paulsrud)