Pike, Eva
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Eva.Pike@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 454

Eva Pike er forsker i Seksjon for legemidler og helseøkonomi. 

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III). HurtigmetodevurderingRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområdeRapport fra Kunnskapssenteret
2015Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2014Usikkert om lengre antibiotikakur har effekt ved borreliainfeksjonOmtale av oversikt
2014Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Notat
2013Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
2012Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2011Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2009Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelseNotat
2008Sammenligning av palonosetron og ondansetron med hensyn på klinisk nytte og kostnad/effekt ved forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med kjemoterapi hos kreftpasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2007Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/pike)