Anne Hilde Røsvik

Røsvik, Anne Hilde
Seniorrådgiver - nettredaktør, Helsebiblioteket.no
Seksjon for Helsebiblioteket.no
Anne.Hilde.Rosvik@kunnskapssenteret.no
Tlf. 915 49 235

Anne Hilde Røsvik er prosjektleder i Helsebiblioteket. Hun er fysiolog og arbeider med kvalitetsvurdering, nasjonal retningslinjedatabase og markedsføring.

Tidligere stillinger

Konsulent, produktspesialist

Utdanning

Cand.scient. fysiologi

Publikasjoner

ÅrTittelType
2011Systematisk kvalitetsvurdering av retningslinjer – er det mulig og fornuftig?Vitenskapelig artikkel
2010Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/rosvik)