Ingvil Sæterdal

Sæterdal, Ingvil
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Ingvil.Saeterdal@kunnskapssenteret.no
Tlf. 970 87 730

Ingvil Sæterdal er forsker i Seksjon for legemidler og helseøkonomi.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Vaksine kan beskytte mot helvetesild Omtale av Cochrane-oversikt
2015Effekt av bruk av aminoglykosider i sepsisbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2015Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av HPV-vaksinering av gutterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelseOmtale av Cochrane-oversikt
2014Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Interventions aimed at communities to inform and/or educate about early childhood vaccinationVitenskapelig artikkel
2014Effekt av abdominalt aortaaneurisme screeningRapport fra Kunnskapssenteret
2013Influensavaksine til friske barnOmtale av Cochrane-oversikt
2013Antivirals for influenza: a summary of a systematic review and meta-analysis of observational studiesVitenskapelig artikkel
2013Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 årOmtale av Cochrane-oversikt
2013Influensavaksine til eldre som bor på institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013Influensavaksine til eldre utenfor institusjonOmtale av Cochrane-oversikt
2013Gradering av kvaliteten på dokumentasjonenVitenskapelig artikkel
2012The Effect of Probiotics for Preventing Acute Upper Respiratory Tract InfectionsVitenskapelig artikkel
2012Horse Chestnut Seed Extract for Chronic Venous InsufficiencyVitenskapelig artikkel
2012Antivirals for Treatment of Influenza: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational StudiesVitenskapelig artikkel
2012Pemetrexed som vedlikeholdsbehandling ved avansert, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Antibiotikabehandling av erythema migransNotat
2012Cranberries for preventing urinary tract infectionsVitenskapelig artikkel
2012“The great diamond hunt” – Fun teaching GRADE to EBM naïve hospital physicians.Vitenskapelig artikkel
2012Snusavvenningstiltak Notat
2012Snus som røykeavvenningsmiddel Notat
2011Artichoke Leaf Extract for Hypercholesterolemia Vitenskapelig artikkel
2011Influensavaksine for friske voksne fører trolig til færre tilfeller av influensaOmtale av Cochrane-oversikt
2011Folsyretilskudd til kvinner kan forebygge nevralrørsdefekter hos nyfødteOmtale av Cochrane-oversikt
2011Serenoa repens for benign prostatic hyperplasiaVitenskapelig artikkel
2011Antibiotikabehandling ved nevroborreliose Notat
2011Antibiotikabehandling ved peritonitt, cholangitt og cholecystitt – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2011 Music therapy for acquired brain injuryVitenskapelig artikkel
2010Legemidler til røykesluttRapport fra Kunnskapssenteret
2010Extending the range of HTA products: A brief, rapid and structured formatForedrag/poster
2010Influensavaksine for helsearbeidere som arbeider med eldre fører trolig til færre dødsfall blant eldreOmtale av Cochrane-oversikt
2010Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2010Preparation of consumer summaries of Cochrane Complementary and Alternative Medicine reviewsForedrag/poster
2010Relativ effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved røykeslutt i NorgeForedrag/poster
2009Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk sykeRapport fra Kunnskapssenteret
2009Bupropion mer effektivt enn narremedisin ved røykeavvenningOmtale av Cochrane-oversikt
2009Anakinra kan muligens lindre sykdomsaktiviteten for leddgiktpasienter Omtale av Cochrane-oversikt
2008HPV RNA-test for livmorhalskreftRapport fra Kunnskapssenteret
2008Kunnskapssenterets rolle på legemiddelområdetForedrag/poster
2008Tranebær kan forebygge urinveisinfeksjonerOmtale av Cochrane-oversikt
2008Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinstOmtale av Cochrane-oversikt
2008Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinstOmtale av Cochrane-oversikt
2008Probiotika for behandling av aktiv Crohns sykdomOmtale av Cochrane-oversikt
2007Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2007Orale blodfortynnere forebygger slag bedre enn platehemmere ved atrieflimmerOmtale av Cochrane-oversikt
2007HPV DNA-test for livmorhalskreftNotat
2007Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkelRapport fra Kunnskapssenteret
2007TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/saeterdal)