Ingrid Sperre Saunes

person

Ingrid Sperre Saunes er forsker i stab hos avdelingsdirektøren for kvalitet og pasientsikkerhet. Hun er sosiolog og arbeider med kvalitetsindikatorer for pasientsikkerhet og sammenlignende helseanalyser.

 

 

 

Prosjekter

Verv og lignende

Leder lokallaget til Forskerforbundet

 

Internasjonale engasjement

Representant i "Subgroup for Patient Safety" i OECDs Health Care Quality Indicators Project (HCQI)

Utdanning

Cand.polit., sosiolog

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Helse i Norge – 2016: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske landRapport fra Folkehelseinstituttet
2015The Norwegian health care system as compared to other OECD countries 2015Notat
2015Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015Notat
2014Norway – Health system reviewRapport fra Kunnskapssenteret
2014Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014Notat
2014Det norske helsesystemet 2013
2014Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversiktNotat
2013Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013Notat
2013Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012Notat
2013Hva gjøres for å bedre pasientsikkerheten? Satsinger i sju landRapport fra Kunnskapssenteret
2012Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet Notat
2012Systemanalyse av uønskede hendelser:LondonprotokollenNotat
2011Evidence evaluation in ranking target areas of interestForedrag/poster
2011Valg av innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorerfor hjerte- og karsykdom: Teoretisk rammeverk og formalisert konsensusprosessForedrag/poster
2010Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet Notat
2009Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
200910 råd til pasienter på 10 språk: prosjektdokumentasjonNotat
2009Formaliserte konsensusprosesser, veiledning ved vanskelige valg?Notat
2008Din sikkerhet som pasientKronikk/innlegg
2008Levels of Patient SafetyForedrag/poster
2008Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2008Pasientbrosjyre på 10 språkPasientbrosjyrer
2008Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistreRapport fra Kunnskapssenteret
2007Are hospital performance measurement systems transparent and based on clear methods?Foredrag/poster
2007Helsetjeneste med tellekanterKronikk/innlegg
2007Amerikansk selvkritikkKronikk/innlegg
2006The Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ): data quality, reliability, and validity in patients attending 90 Norwegian clinicsVitenskapelig artikkel
2006Psykisk helsetjeneste — utvikling av kvalitetsindikatorerNotat
2005Pasienterfaringer med helsetjenesten blant diabetikere. En gjennomgang av tilgjengelige måleinstrument (Arbeidsnotat)Notat
2005Medisinske kvalitetsregistre i Norge - identifisering og kartlegging av eksisterende registre Notat
2005Psykisk helsearbeid i kommunene - kartlegging av eksisterende kvalitetsindikatorer (Hasteoppdrag)Notat − hasteoppdrag
2004Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMARapport fra Kunnskapssenteret
2004Måling av brukererfaringer blant voksne i det psykiske helsevernet – INNSAMLINGSMETODE OG SPØRRESKJEMARapport fra Kunnskapssenteret
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – HovedresultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/saunes)