Anne Brit Simonsen

Simonsen, Anne Brit
Førstekonsulent - resepsjonist
Anne.Brit.Simonsen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 232 55 000


Anne Brit Simonsen er resepsjonist i Seksjon for økonomi, personal, drift og arkiv.

Tidligere stillinger

Resepsjonist i Burson-Marsteller

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/simonsen--176231)