Ingeborg Strømseng Sjetne

Ingeborg Strømseng Sjetne
Seniorforsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Ingeborg.Stromseng.Sjetne@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 400

Ingeborg Strømseng Sjetne er seniorforsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Hun er sykepleier med doktorgrad og klinisk erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste, ledelse, undervisning og forskning, og arbeider med surveyundersøkelser blant pasienter og personell.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Har som sykepleier arbeidet klinisk (i sykehus og kommunehelsetjeneste), med ledelse, undervisning og forskning. Forsker/prosjektleder i Stiftelse for helsetjenesteforskning fra 1999 inntil innlemmelsen i Kunnskapssenteret fra 2004. 

Internasjonale engasjement

 

Utdanning

Doktorgrad ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo, embetseksamen ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, praktisk pedagogikk, grunnutdanning i sykepleie.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015A questionnaire to measure women’s experiences with pregnancy, birth and postnatal care: instrument development and assessment following a national survey in NorwayVitenskapelig artikkel
2015Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014An observational study: associations between nurse-reported hospital characteristics and estimated 30-day survival probabilitiesVitenskapelig artikkel
2014Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre landRapport fra Kunnskapssenteret
2014Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og utvikling over tid. PasOpp-rapport
2013Kvinners beskrivelse av støtte til amming eller alternativ ernæring på barselavdelingerForedrag/poster
2013Nurses' intention to leave their profession: a cross sectional observational study in 10 European countriesVitenskapelig artikkel
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels og barselomsorgen. MetoderapportPasOpp-rapport
2012Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp-rapport
2012Sykepleieres beskrivelse av arbeidsvilkår og 30 dagers dødelighetForedrag/poster
2012Nasjonale brukererfaringsundersøkelser i den norske helsetjenestenForedrag/poster
2012A cross-sectional study to identify organisational processes associated with nurse-reported quality and patient safetyVitenskapelig artikkel
2012Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United StatesVitenskapelig artikkel
2012Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006PasOpp-rapport
2012Tilfredshet med elektronisk pasientjournal blant sykepleiere i norske sykehus og assosiasjon mellom tilfredshet og oppfatning av informasjonskontinuitet ved vaktskifte.Foredrag/poster
2012Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.PasOpp-rapport
2011Overall patient satisfaction with hospitals: effects of patient-reported experiences and fulfilment of expectationsVitenskapelig artikkel
2011Nurse forecasting in Europe - Personell og pasientsikkerhetForedrag/poster
2011Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land* Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Et generisk, kort spørreskjema om pasientopplevelser: Identifisering av kjernespørsmål i NorgeVitenskapelig artikkel
2011Personell og pasientsikkerhetForedrag/poster
2011Måleinstrumentet «The Nursing Work Index-Revised» – oversettelse og utprøving av en norsk versjonVitenskapelig artikkel
2011Hverdagsbeskrivelser fra norske sykehus. Resultater etter en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere i 2009Notat
2010Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentreNotat
2010Classifying nursing organization in wards in Norwegian hospitals: self-identification versus observationVitenskapelig artikkel
2009Improving quality by introducing enhanced recovery after surgery in a gynaecological department: consequences for ward nursing practiceVitenskapelig artikkel
2009Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjemaNotat
2009Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjonerPasOpp-rapport
2009Service quality in hospital wards with different nursing organization: nurses' ratingsVitenskapelig artikkel
2008Levels of Patient SafetyForedrag/poster
2008Do non-respondents’ characteristics and experiences differ from those of respondents?Foredrag/poster
2008Levekårsundersøkelsen 2005: Psykiske problemer og behandlingFellesrapport med FHI
2007The effect of hospital size and teaching status on patient experiences with hospital care. A mulitilevel approachVitenskapelig artikkel
2007Can work environment characteristics predict hospital nurses' concern about their own health?Foredrag/poster
2006Evaluation of Ward Organisational Features Scales (WOFS) in a sample of 1297 Norwegian RNsForedrag/poster
2006Properties of a Norwegian version of the Ward Organisational Features ScalesVitenskapelig artikkel
2005Pasienterfaringer med helsetjenesten blant diabetikere. En gjennomgang av tilgjengelige måleinstrument (Arbeidsnotat)Notat
2003Den norske sykehusreformen. Tilpasning av pasienterfaringssurveyer til bruk i helseforetakeneForedrag/poster
2003Pasienters erfaringer i somatiske sykehus 2Populærvitenskapelig artikkel
2003Pasienters erfaringer i somatiske sykehus 1Populærvitenskapelig artikkel
2003Pasienterfaringer i norske sykehus – endringer over tid?Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/sjetne)