Åse Sofie Skjerdal

Skjerdal, Åse
Seniorforsker - redaktør legemidler, Helsebiblioteket.no
Seksjon for Helsebiblioteket.no
Ase.Skjerdal@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 473

Åse Sofie Skjerdal er redaktør for stoff om legemidler i Helsebiblioteket.

Tidligere stillinger

Provisor ved Svaneapoteket i Hamar og Apoteket Trygg i Oslo. Sykehusfarmasøyt ved Rikshospitalet. Amanuensis II ved Universitetet i Oslo.

Verv og lignende

Medlem av redaksjonsutvalget i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Utdanning

Cand.pharrm. fra Universitetet i Oslo (1979), spesialist i sykehusfarmasi (1998), tilleggsutdanning i veiledningspedagogikk og nettpublisering.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/skjerdal)