Kjersti Eeg Skudal

Skudal, Kjersti Eeg
Seniorforsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Kjersti.Eeg.Skudal@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 421

Kjersti Eeg Skudal er seniorforsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med spørreskjemautvikling og måling av tilfredshet hos brukere og pasienter.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, UiT, 2009 
Stipenidat ved Universitetet i Tromsø, UiT, 20052009 
Vitenskapelig assistent ved Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter (NNPF)/Avdeling for klinisk psykiatri, UiT, 20042005 

Utdanning

Ph.d. i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2009
Cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, UiT, 2004
Cand.mag, UiT og Universitetet i Bergen, 2001
Erasmus-student ved Ludwig-Maximilians Universität München, 1999

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjoneneNotat
2014Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivåPasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.PasOpp-rapport
2014Patient evaluation of hospital outcomes: an analysis of open-ended comments from extreme clusters in a national surveyVitenskapelig artikkel
2014Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre landRapport fra Kunnskapssenteret
2014Assosiasjonen mellom pasientrapporterte hendelser i sykehus og beregnete rater for pasientskaderVitenskapelig artikkel
2013Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land.Notat − hasteoppdrag
2013Classification of patients based on their evaluation of hospital outcomes: cluster analysis following a national survey in Norway Vitenskapelig artikkel
2013The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse VestPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-ØstPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse NordPasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. MetoderapportPasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012PasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse MidtPasOpp-rapport
2012Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater for regioner og foretakPasOpp-rapport
2012Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2012The Nordic Patient Experiences Questionnaire (NORPEQ): cross-national comparison of data quality, internal consistency and validity in four Nordic countriesVitenskapelig artikkel
2012Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006PasOpp-rapport
2011Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land* Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 landRapport fra Kunnskapssenteret
2009Å lede i psykiatrienPopulærvitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/skudal)