Geir Smedslund

Smedslund, Geir
Seniorforsker
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Geir.Smedslund@kunnskapssenteret.no
Tlf. 924 30 124

Geir Smedslund er seniorforsker i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Han har doktorgrad i psykologi og utarbeider systematiske oversikter over forskning på effekter av helsetjenester.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forskerstillinger i Sosial- og helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NTNU

Utdanning

Psykolog, dr.philos.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslagRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke Omtale av Cochrane-oversikt
2016Effects of secondary preventive interventions against self-harmRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøringRapport fra Kunnskapssenteret
2015Måleegenskaper ved Klokketesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Virker trening mot kneartrose?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Konsekvenser for levende giver ved nyredonasjonOmtale av oversikt
2014Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Notat
2014Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døendeRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2013Fra leie til eie: Effekt av, og brukernes erfaringer med, tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet. Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2012CT angiografi ved diagnostikk av hjernedødNotat
2012Effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering, inkludert undervisning, ved revmatoid artritt (leddgikt) Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av el-sanerte rom i sykehus eller andre helseinstitusjoner: en systematisk oversikt og meta-analyse av provokasjonsstudierNotat
2011Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjonRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av vitaminer, fettsyrer, mineraler og andre kosttilskudd på schizofrenisymptomer hos mennesker med schizofreniRapport fra Kunnskapssenteret
2011Motiverende intervju mot rusproblemerCochrane-oversikt
2010Motiverende intervju kan muligens hjelpe røykere å slutteOmtale av Cochrane-oversikt
2010Commonalities and differences between the diagnostic groups: current somatoform disorders, anxiety and/or depression, and musculoskeletal disordersVitenskapelig artikkel
2010Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandlingNotat
2010Døve i avhengighetsbehandlingNotat
2010Supplementary vitamin E, selenium, cysteine and riboflavin for preventing kwashiorkor in preschool children in developing countriesCochrane-oversikt
2010Psykoterapeutisk behandling av personer med samtidig rus- og voldsproblematikk Notat
2010Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreniNotat
2010Heroinassistert substitusjonsbehandling for personer med kronisk heroinavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
2010Psykososial behandling av ikke-affektive psykoserNotat
2010Comprehensive systematic review of complex interventions facilitated by means of new software programForedrag/poster
2009Kostholdstiltak ved leddgikt: Usikkert om dietter bedrer smerte, stivhet og bevegelighetOmtale av Cochrane-oversikt
2009Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd i behandlingen av personer med psykiske lidelser Notat
2009Integrating quantitative and qualitative evidence in Cochrane reviews: a novel methodological approach.Foredrag/poster
2009Integrating quantitative and qualitative evidence in Cochrane reviews: A novel methodological approachForedrag/poster
2009Litteratursøk – Behandling av kokainavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
2009Motivational interviewing for substance abuseCochrane-oversikt
2009Motivational interviewing for substance abuseForedrag/poster
2009Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Oppsummering av forskning om tiltak for å utjevne sosiale forskjeller i kosthold og fysisk aktivitetForedrag/poster
2008Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status.Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapetRapport fra Kunnskapssenteret
2008Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
2007Uklart om kognitiv atferdsterapi virker på menn som er voldelige mot sin kvinnelige partnerOmtale av Cochrane-oversikt
2007Psykoterapi kan hjelpe hypokondereOmtale av Cochrane-oversikt
2007Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk statusRapport fra Kunnskapssenteret
2006All Bachelors are Unmarried Men Vitenskapelig artikkel
2006Tiltak for å inkludere sosialhjelpsmottakere i arbeidsmarkedetNotat
2006Arbeidstiltak for velferdsmottakereRapport fra Kunnskapssenteret
2005Påvirker skolemåltider barns helse og kognitive fungering?Notat − hasteoppdrag
2005Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevernNotat − hasteoppdrag
2005En felles dør til velferdstjenester Kronikk/innlegg
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/smedslund)