person
Seniorrådgiver - redaktør samf.medisin og folkehelse, Helsebiblioteket.no
Seksjon for Helsebiblioteket.no
Anders.Smith@kunnskapssenteret.no
Tlf. 928 95 616

Anders Smith er redaktør for stoff om samfunnsmedisin og folkehelse i Helsebiblioteket.

 

 

Tidligere stillinger

Ass. og reservelege Statens institutt for folkehelse
Allmennpraktiker Markveien Legesenter
Kommuneoverlege i Bærum
Seksjonsoverlege Folkehelseinstituttet
Fylkeslege i Akershus
Seniorrådgiver Sosial- og helsedirektoratet
Avdelingsdirektør  Sosial- og helsedirektoratet
Redaktør av «Helserådet»

Verv og lignende

Styremedlem i Folkehelseforeningen

Utdanning

Cand.med.
MSc community medicine
Spesialist i samfunnsmedisin

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/smith)