Asbjørn Kulseng Steiro

Steiro, Asbjoern

Asbjørn Steiro er forsker og sosiolog.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forskerstillinger i Sosial- og helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Utdanning

Sosiolog, Cand.sociol. Universitet i Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Notat
2014Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommuneneRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sorteringNotat
2013Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2012Kognitiv terapi kan ha effekt ved spillavhengighet Omtale av Cochrane-oversikt
2012Psykologisk terapi for voksne med kroniske smertetilstanderOmtale av Cochrane-oversikt
2012Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstanderRapport fra Kunnskapssenteret
2012Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og unge voksneNotat
2012Psykologisk behandling ved diffuse smertetilstander - en oversikt over systematiske oversikter med meta-analyseForedrag/poster
2011Vareniklin effektivt ved røykeavvenning?Omtale av Cochrane-oversikt
2011Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonellRapport fra Kunnskapssenteret
2011Motiverende intervju mot rusproblemerCochrane-oversikt
2010Behandling av spiseforstyrrelserNotat
2010Heroinassistert substitusjonsbehandling for personer med kronisk heroinavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
2010Psykososial behandling av ikke-affektive psykoserNotat
2009Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd i behandlingen av personer med psykiske lidelser Notat
2009Tvangsbehandling av opioidavhengigeRapport fra Kunnskapssenteret
2009Motivational interviewing for substance abuseForedrag/poster
2009Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?Notat
2008Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms: A systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2008Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status.Rapport fra Kunnskapssenteret
2007Hva er effekten av pc- og internettbaserte tiltak mot angst og depresjon? Notat − hasteoppdrag
2007Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk statusRapport fra Kunnskapssenteret
2007Psykososiale tiltak ved kriser og ulykkerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Tiltak for å inkludere sosialhjelpsmottakere i arbeidsmarkedetNotat
2006Arbeidstiltak for velferdsmottakereRapport fra Kunnskapssenteret
2005En felles dør til velferdstjenester Kronikk/innlegg
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/steiro)