Anna Stoinska-Schneider

Stoinska-Schneider, Anna
Seniorrådgiver
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Anna.Stoinska-Schneider@kunnskapssenteret.no
Tlf. 404 62 179

Anna Stoinska-Schneider er seniorrådgiver i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun er helseøkonom og arbeider med helseøkonomiske analyser og modellering.

Prosjekter

Utdanning

M.Phil. Health Economics, Policy and Management, Universitetet i Oslo

Master in Economics, Management and Finance, Wroclaw University of Economics

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015Alternativer for plasma for transfusjon til pasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel skleroseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravideRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/stoinska-schneider)