Gyri Hval Straumann

Strauman, Gyri Hval
Forskningsbibliotekar
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
Gyri.Hval.Straumann@kunnskapssenteret.no
Tlf. 924 50 142

Gyri Hval Straumann er forskningsbibliotekar i Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Bibliotekar ved Oslo universitetssykehus

Utdanning

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Tidlig samtale om sunne levevaner for gravideRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskapNotat
2016Effekt av organisering av kommunale rehabiliteringstjenester ved nevrologiske tilstanderRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidlerRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Lite forskning på effekt av tidlig samtale om levevanerVitenskapelig artikkel
2016Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimia nervosa: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Alternativer for plasma for transfusjon til pasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetesRapport fra Kunnskapssenteret
2015Tiltak for elektronisk deling av pasientinformasjon Notat
2015Targeted mass media interventions promoting healthy behaviours to reduce risk of non-communicable diseases in adult, ethnic minoritiesInternasjonal forskning
2015Effekt av time-samme-dag i primærhelsetjenestenNotat
2015Effekt av foreldreopplæring for å forebygge karies hos førskolebarnRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekter av tidlig tann- og munnundersøkelse hos barn i alderen 0-5 årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Smittevern i barnehager: Effekt av håndhygiene, opplæring og fysiske tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2015Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelseRapport fra Kunnskapssenteret
2015LegemiddelsløyferNotat
2014Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Notat
2014Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av elektronisk timebestilling hos fastlegenNotat
2013Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolatRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Tiltak for å hindre reinnleggelserNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/straumann)