Hilde Strømme

Strømme, Hilde
Seniorrådgiver
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Hilde.Stromme@kunnskapssenteret.no
Tlf. 452 15 163

Hilde Strømme er seniorrådgiver i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Spesialbibliotekar, Medisinsk bibliotek, Sørlandet sykehus HF, 2011-2013
Clinical Librarian, Library Services, Northern Territory Department of Health, Australia, 2010-2011
Spesialbibliotekar/nestleder, Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus, Ullevål, 1999-2010
Bibliotekar, Medisinsk bibliotek og informasjonssenter, Rikshospitalet, 1997-1999
Bibliotekar, Medisinsk bibliotek, Vest-Agder sentralsykehus, 1996-1997

Utdanning

Master i kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer, Høgskolen i Bergen,2008
Bibliotekarutdanning, Høgskolen i Oslo, 1996
Grunnfag i nordisk, særlig norsk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 1992

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabiliteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Smitteoverføring ved akupunkturNotat
2014Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/stromme)