Kjell Tjensvoll

Tjensvoll, Kjell
Seniorrådgiver - anskaffelsesansvarlig, Helsebiblioteket.no
Seksjon for Helsebiblioteket.no
Kjell.Tjensvoll@kunnskapssenteret.no
Tlf. 951 17 203

Kjell Tjensvoll er avdelingskoordinator ved avdeling for formidling.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/tjensvoll)