Bjørn Tommy Tollånes

Tollånes, Bjørn Tommy
Seniorrådgiver
Bjorn.Tommy.Tollanes@kunnskapssenteret.no
Tlf. 911 00 050

Bjørn Tommy Tollånes er seniorrådgiver i Avdeling for kunnskapsoppsummering.

Tidligere stillinger

Project Manager, The Campbell Collaboration (2008-13)

Seniorrådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2004-08)

Avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2004)

Seniorrådgiver, Div. for kunnskapsledelse, Sosial- og helsedirektoratet (2002-3)

Seniorkonsulent, HR Norge (tidl. NIPA) (1997-2002)

Selvstendig næringsdrivende

Leder for kurs-/konsulentavdelingen, HøyskoleData A.S. (1992-94)

Verv og lignende

Verv i borettslag, frivillige organisasjoner og kommersielle selskaper.

Utdanning

Master of public administration, Høgskolen i Lillehammer

Master of Management, Handelshøyskolen BI

Cand.mag.-grad, Høgskulen i Volda (bedriftsøkonomi, mediakunnskap, informasjons- og samfunnskontakt og markedskommunikasjon)

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/tollanes)