Tomic, Oliver
Seniorforsker
Seksjon for kvalitetsmåling
Oliver.Tomic@kunnskapssenteret.no
Tlf. 405 57 915

Oliver Tomic jobber som seniorforsker/ statistiker i Seksjon for kvalitetsmåling. Han arbeider med prosjekter innen kvalitetsmåling og utvikling av kvalitetsindikatorer. Han har oppgaver innen håndtering og analyse av pasientregisterdata, programmering, implementering av statistiske analysemetoder og visualisering av statistiske resultater og kunnskapsdata.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker/statistiker, Nofima, 2007−2014
Postdoc., Nofima, 2004−2007
Stipendiat, Nofima 1999−2004
Avdelingsingeniør, Nofima, 1998-1999

Utdanning

Master i anvendt statistikk og bioinformatikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2014
Doktorgrad i gass-sensorteknikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2004
Master i bioprosessteknikk, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, 1998

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015Notat
2016Helse i Norge – 2016: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske landRapport fra Folkehelseinstituttet
2015The Norwegian health care system as compared to other OECD countries 2015Notat
2015Statistical Process Control and Interrupted Time Series: A golden opportunity for impact evaluation in quality improvementVitenskapelig artikkel
2015Nasjonale kvalitetsindikatorer og resultater for Helgelandssykehuset HFForedrag/poster
2015ConsumerCheck: a free software for analysis of consumer acceptance dataForedrag/poster
201530-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgaveNotat
2015Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015Notat
2015A comparison of generalised procrustes analysis and multiple factor analysis for projective mapping dataVitenskapelig artikkel
2015Barley bread with normal and low content of salt: sensory profile and consumer preference in five European countriesVitenskapelig artikkel
201530-dagers reinnleggelse av eldre etter utskrivning fra sykehusForedrag/poster
2015Kan vi lære mer av kvalitetsforbedringsprosjekter?Foredrag/poster
2015Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014 Notat
201530-day survival probabilities as a quality indicator for Norwegian hospitals: data management and analysisVitenskapelig artikkel
201530-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommunerNotat
201430-dagers overlevelse. InstitusjonsrapporterNotat
201430-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013Notat
2014SO-PLS as an exploratory tool for path modellingVitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/tomic)