Udness, Ellen
Seniorrådgiver
Seksjon for kvalitetsutvikling
Ellen.Udness@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 438

Ellen Udness er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling. Hun er ergoterapeut og har en master i helsefremmende arbeid. Hun er opptatt av å bygge forbedringsarbeid på og inn i den praktiske hverdagen. Udness har lang ledererfaring fra ulike nivåer i helsetjenesten og anvender dette i arbeidet med ledelsesforankring.

Prosjekter

Utdanning

2008 Master i helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold.

1998 Pedagogikk og veiledning, Høgskolen i Lillehammer

1989 Ledelse, økonomistyring og planlegging, Østfold Distriktshøgskole

1984 Ergoterapeut, Ergoterapihøgskolen i Trondheim

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke; en beskrivelse av to læringsnettverk, 2011–2015Notat
2016Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorerNotat
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
2012Tverrfaglig læringsnettverk, kvalitetsforbedring av legemiddelbehandling i sykehjem i Porsgrunn og SkienNotat
2012Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjektNotat
2011Lyst på livet - Caféblad nr 1Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Cafeblad nr 6
2011Lyst på livet - Cafeblad nr 2Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Caféblad nr 4Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Caféblad nr 3Nyhetsbrev
2011Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaringRapport fra Kunnskapssenteret
2011Lyst på livet - Cafèblad nr 5Nyhetsbrev
2011Lyst på livet, Livscafé –hvor nye muligheter kan vokse framForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/udness)