Vigdis Underland

Underland, Vigdis
Forsker
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
Vigdis.Underland@kunnskapssenteret.no

Vigdis Underland er forsker i Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Oppsummert forskning om forebygging av trykksårRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av organisering av kommunale rehabiliteringstjenester ved nevrologiske tilstanderRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidlerRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjonRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Stabiliseringstrening er like effektivt som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2016Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Trening kan muligens påvirke beintetthet i lårhalsen hos kvinner etter overgangsalderenOmtale av oversikt
2015Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2015Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjonerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Forebygging av infeksjoner ved bruk av sentralt venekateterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjonerNotat
2014Motiverende samtale – reduserer det alkoholkonsum hos unge?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Umiddelbare helsekonsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Gynekologiske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjonOmtale av Cochrane-oversikt
2014Interventions aimed at increasing the level of physical activity by including organised follow-up: a systematic review of effectVitenskapelig artikkel
2014Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2014An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of the Obstetric Consequences of Female Genital Mutilation/CuttingVitenskapelig artikkel
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Effekt av elektronisk timebestilling hos fastlegenNotat
2014Kliniske komplikasjoner av kvinnelig kjønnslemlestelseForedrag/poster
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkningOmtale av Cochrane-oversikt
2013Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser Omtale av oversikt
2013The obstetric consequences of female genital mutilation/cutting: A systematic review and meta-analysis.Vitenskapelig artikkel
2013Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Hjertesvikt: Individuell og tverrfaglig oppfølging kan gi færre reinnleggelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelserOmtale av Cochrane-oversikt
2012The Effect of Probiotics for Preventing Acute Upper Respiratory Tract InfectionsVitenskapelig artikkel
2012Foreldreveiledning kan forebygge skader hos barnOmtale av Cochrane-oversikt
2012Horse Chestnut Seed Extract for Chronic Venous InsufficiencyVitenskapelig artikkel
2012Cranberries for preventing urinary tract infectionsVitenskapelig artikkel
2012Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og ungeRapport fra Kunnskapssenteret
2012Tiltak for organisert oppfølging av atferd som øker risiko for sykdom hos voksneNotat
2012Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Undervisning kan fremme forebyggende atferd, besittelse og bruk av sikkerhetstiltakOmtale av Cochrane-oversikt
2012Gatelys forebygger ulykkerOmtale av Cochrane-oversikt
2012Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2011Artichoke Leaf Extract for Hypercholesterolemia Vitenskapelig artikkel
2011Serenoa repens for benign prostatic hyperplasiaVitenskapelig artikkel
2011Tiltak for røykeslutt er like effektive uansett om de er baserte på endringsstadier eller ikkeOmtale av Cochrane-oversikt
2011Statiner reduserer trolig dødelighet hos personer som tidligere ikke har hatt hjerte- og karsykdommer Omtale av Cochrane-oversikt
2011Forebyggende råd om hjerte- og karsykdom kan redusere dødelighetOmtale av Cochrane-oversikt
2011 Music therapy for acquired brain injuryVitenskapelig artikkel
2010Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2010Motiverende samtale for å endre levevanerNotat
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2010Preparation of consumer summaries of Cochrane Complementary and Alternative Medicine reviewsForedrag/poster
2009Forskning gir ingen støtte for bruk av antidepressiver i behandlingen av kroniske korsryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2009TENS som smertelindring under fødselenOmtale av Cochrane-oversikt
2009Vanskelig å dokumentere om terapi har forebyggende effekt mot posttraumatisk stresslidelseOmtale av Cochrane-oversikt
2006Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpneOmtale av Cochrane-oversikt
2006Summaries of findings, descriptions of interventions, and information about adverse effects would make reviews more informative Vitenskapelig artikkel
2006An International Dialogue on Evidence-informed Action to Achieve Health Goals in Developing CountriesBakgrunnsnotat (WHO)
2004Using Cochrane reviews to develop consumer information - choosing and presenting outcomesForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/underland)