Aud Ingeborg Urdahl

Urdahl,  Aud
Førstekonsulent
Aud.Ingeborg.Urdahl@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 407

Aud Ingeborg Urdahl er avdelingskoordinator ved Avdeling for kunnskapsoppsummering. Hun arbeider for seksjonene for global helse, forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak og velferdstjenester.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/urdahl)