Vidar Jusnes Vang

person
Rådgiver
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Vidar.Vang@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 439

Vidar Jusnes Vang er rådgiver i Seksjon for spesialisthelstjenesten. Han er utdannet lærer og arbeider med nytt nasjonalt system for innføring av ny teknologi i helsetjenesten. I systemet jobber han tett med MedNytt og Minimetodevurdering.

Prosjekter

Utdanning

Lærerutdannet ved Høgskolen i Bergen 1996−2000.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2014Langtidseffekter etter fedmekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2011Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreftNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/vang)