Vege, Anders
Seksjonsleder
Seksjon for kvalitetsutvikling
anders.vege@kunnskapssenteret.no
Tlf. 952 31 523

Anders Vege er seksjonsleder for Seksjon for kvalitetsutvikling. Han har lang erfaring i å arbeide med praktisk forbedringsarbeid på ulike nivåer, både nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Prosjekter

Utdanning

Anders Vege har utdanning som sykepleier, videreutdanning i administrasjon og ulike lederutviklingsprogram.

Han har en master i klinisk helsearbeid. Masteroppgave: Betydningen av brukermedvirkning og stabilitet blant ledere.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke; en beskrivelse av to læringsnettverk, 2011–2015Notat
2016Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorerNotat
2015Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet - et helsefremmende konsept for eldreNotat
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
2012Tverrfaglig læringsnettverk, kvalitetsforbedring av legemiddelbehandling i sykehjem i Porsgrunn og SkienNotat
2012Partnerskap mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner brukt til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten. En beskrivelse av to modellerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjektNotat
2011Å nå et mål - Læringsnettverket og deling av suksesshistorier fikk oss ditForedrag/poster
2010Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – pleie- og omsorgstjenesterNotat
2009Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Foredrag for sosialtjenesten: Kvalitetsforbedring – hvorfor og hvordan?Foredrag/poster
2007”Nå stoler vi på at tilbudet blir tilrettelagt…”Rapport - stiftelsen GRUK
2005Koordinert hjelp til palliative kreftpasienter og deres pårørendeRapport - stiftelsen GRUK
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/vege)