Gunn Elisabeth Vist

Vist, Gunn E.
Seksjonsleder
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
GunnElisabeth.Vist@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 420

Gunn Elisabeth Vist er leder for Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekt av organisering av kommunale rehabiliteringstjenester ved nevrologiske tilstanderRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabiliteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimia nervosa: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbruddRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetesRapport fra Kunnskapssenteret
2015Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2014Notat
2015Is the supine position associated with loss of airway patency in unconscious trauma patients? A systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2015Targeted mass media interventions promoting healthy behaviours to reduce risk of non-communicable diseases in adult, ethnic minoritiesInternasjonal forskning
2015A case study of the organisation of research knowledge by systematic reviews within the mental health care field. Vitenskapelig artikkel
2015Effekt av time-samme-dag i primærhelsetjenestenNotat
2015Smittevern i barnehager: Effekt av håndhygiene, opplæring og fysiske tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2015Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelseRapport fra Kunnskapssenteret
2015A systematic review of hospital accreditation: the challenges of measuring complex intervention effects Vitenskapelig artikkel
2015Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjonerNotat
2015LegemiddelsløyferNotat
2014Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Notat
2014Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene?Notat
2014Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenestenNotat − hasteoppdrag
2014Interventions aimed at increasing the level of physical activity by including organised follow-up: a systematic review of effectVitenskapelig artikkel
2014Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2014Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2013Notat
2014An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of the Obstetric Consequences of Female Genital Mutilation/CuttingVitenskapelig artikkel
2014Tiltak for sårbare familierVitenskapelig artikkel
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Kliniske komplikasjoner av kvinnelig kjønnslemlestelseForedrag/poster
2014Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn Omtale av Cochrane-oversikt
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skolerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Looking for effekts on disadvantaged families and equity issuesForedrag/poster
2013Er vin egentlig bra for hjertet?Kronikk/innlegg
2013Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?Vitenskapelig artikkel
2013Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolatRapport fra Kunnskapssenteret
2013The GRADE approach is reproducible in assessing the quality of evidence of quantitative evidence synthesesVitenskapelig artikkel
2013Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Influensavaksine til friske barnOmtale av Cochrane-oversikt
2013Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. Vitenskapelig artikkel
2013Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 årOmtale av Cochrane-oversikt
2013Influensavaksine til eldre som bor på institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013Influensavaksine til eldre utenfor institusjonOmtale av Cochrane-oversikt
2013Triage systems for pre-hospital emergency medical services - a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjerVitenskapelig artikkel
2013Emergency cricothyrotomy - a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013Gradering av kvaliteten på dokumentasjonenVitenskapelig artikkel
2013Alkohol gir klare helseskaderKronikk/innlegg
2012Bruk av “hjemmesykehus” kan gi færre re-innleggelser av personer med akutt forverring av KOLSVitenskapelig artikkel
2012Effekter av finansielle insentiver for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestenNotat
2012GRADE guidelines 11-making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomesVitenskapelig artikkel
2012Guidance for evidence-informed policies about health systems: Assessing how much confidence to place in the research evidenceVitenskapelig artikkel
2012Nye behandlingsmetoder sammenlignet med etablerte i randomiserte kontrollerte forsøk Omtale av Cochrane-oversikt
2012Tiltak for organisert oppfølging av atferd som øker risiko for sykdom hos voksneNotat
2012New treatments compared to established treatments in randomized trialsCochrane-oversikt
2012BehandlingsreiserNotat
2012GRADE guidelines 12. Preparing Summary of Findings tables-binary outcomesVitenskapelig artikkel
2012Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Listelengde og kvalitet i fastlegeordningenRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av å innføre et felles nasjonalt nødnummer for helsetjeneste, brann og politiNotat
2011 GRADE guidelines: 8. Rating the quality of evidence - indirectnessVitenskapelig artikkel
2011GRADE guidelines 5: rating the quality of evidence - publication biasVitenskapelig artikkel
2011 Home fortification of foods with multiple micronutrient powders for health and nutrition in children under two years of ageCochrane-oversikt
2011Effect of interventions to reduce potentially inappropriate use of drugs in nursing homes: a systematic review of randomized controlled trialsVitenskapelig artikkel
2011GRADE guidelines 4: rating the quality of evidence – study limitations (risk of bias) and publication biasVitenskapelig artikkel
2011Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæringRapport fra Kunnskapssenteret
2011GRADE guidelines: 7. Rating the quality of evidence - inconsistencyVitenskapelig artikkel
2011GRADE guidelines 2. Framing the question and deciding on important outcomesVitenskapelig artikkel
2011 GRADE guidelines 1. Introduction - GRADE evidence profiles and summary of findings tablesVitenskapelig artikkel
2011Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2011Using alternative statistical formats for presenting risks and risk reductions.Cochrane-oversikt
2011GRADE guidelines: 9. Rating up the quality of evidenceVitenskapelig artikkel
2011Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonellRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Multiple micronutrient powders for home (point of use) fortification of foods in pregnant women: a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2011 Home fortification of foods with multiple micronutrient powders for health and nutrition in children under 2 years of ageVitenskapelig artikkel
2011GRADE guidelines 6. Rating the quality of evidence - imprecisionVitenskapelig artikkel
2011Framing of health information messageCochrane-oversikt
2011GRADE guidelines 3: rating the quality of evidence - introductionVitenskapelig artikkel
2011Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Randomisation to protect against selection bias in healthcare trialsCochrane-oversikt
2010Kunnskapsgrunnlag for gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring - en forskningsoppsummeringForedrag/poster
2010Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2010Chinese herbal medicine suxiao jiuxin wan for angina pectorisVitenskapelig artikkel
2010Effect of interventions to improve health care services for ethnic minority populations. Vitenskapelig artikkel
2010Effekt av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøkRapport fra Kunnskapssenteret
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2010Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Preparation of consumer summaries of Cochrane Complementary and Alternative Medicine reviewsForedrag/poster
2010Omsorgsforskning i NorgeNotat
2009Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2009Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk sykeRapport fra Kunnskapssenteret
2008Pharmaceutical policies: effects of cap and co-payment on rational drug useVitenskapelig artikkel
2008Rating quality of evidence and strength of recommendations GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendationsVitenskapelig artikkel
2008Outcomes of patients who participate in randomised controlled trials compared to similar patients receiving similar interventions who do not participate.Vitenskapelig artikkel
2008What is ‘quality of evidence’ and why is it important to clinicians?Vitenskapelig artikkel
2008Incorporating considerations of resource useVitenskapelig artikkel
2008Curative ablation for atrial fibrillation: A systematic reviewVitenskapelig artikkel
2008Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategiesVitenskapelig artikkel
2008GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendationsVitenskapelig artikkel
2008Effects of policy options for human resources for health: an analysis of systematic reviewsVitenskapelig artikkel
2008Going from evidence to recommendationsVitenskapelig artikkel
2008Grading and summarizing the quality of evidence for management recommendations according to the GRADE systemForedrag/poster
2007WHO Rapid Advice Guidelines for pharmacological management of sporadic human infection with avian influenza A (H5N1)Vitenskapelig artikkel
2007Randomisation to protect against selection bias in healthcare trials.Vitenskapelig artikkel
2007Elektriske myggskremmere virker ikkeOmtale av Cochrane-oversikt
2007Transparent Development of the WHO Rapid Advice GuidelinesVitenskapelig artikkel
2007Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2007Symbols were superior to numbers for presenting strength of recommendations to health care consumers: a randomized trial.Vitenskapelig artikkel
2007Cochlear implants in adults Foredrag/poster
2006Liten eller ingen effekt av immunoterapi mot gjentatte spontanaborterOmtale av Cochrane-oversikt
2006Kurativ kateterbehandling av atrieflimmerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Kunnskapssenterets postere ved HTAi-konferansen i AdelaideForedrag/poster
2006Koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En systematisk kunnskapsoppsummering.Rapport fra Kunnskapssenteret
2006An International Dialogue on Evidence-informed Action to Achieve Health Goals in Developing CountriesBakgrunnsnotat (WHO)
2005Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations II: Pilot study of a new system.Vitenskapelig artikkel
2005Systematic review to determine whether participation in a trial influences outcome Vitenskapelig artikkel
2004Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations I: Critical appraisal of existing approaches.Vitenskapelig artikkel
2004Grading quality of evidence and strength of recommendations. Vitenskapelig artikkel
2004Using Cochrane reviews to develop consumer information - choosing and presenting outcomesForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/vist)