(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/hva-vi-gjor)