(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/internasjonalt-samarbeid)