Stipend for studiar om helsepolitikk, organisering og praksis i helsetenesta.

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice er ei stipendordning som lovande norske forskarar, klinikarar, leiarar og sentrale rådgivarar i helsetenesta og journalistar kan søkje på. Det er Forskingsrådets program for helse- og omsorgstenester og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta som vel ut kandidatar saman med The Commonwealth Fund.

Stipendet er økonomisk romsleg og gjeld for eitt år ved eitt av dei betre universiteta i USA.

Tidligare norske Harkness Fellows:

Berit Bringedal (2010-2011)
Atle Fretheim (2011-2013)
Hans Olav Melberg (2012–2013)
Jan Frich (2013–2014)

Sjå òg Commonwealth Fund

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/internasjonalt-samarbeid/harkness-fellowship)