Lyst på livet – Prosjektplan for spredning

Publisert   Endret

Prosjektnr.

604

Planlagt ferdigstilt

2. halvår 2017

Nasjonalt kunnskapssenter ved Seksjon for kvalitetsutvikling arbeider med å innføre og spre den svenske strategien Pasjon for livet til Norge under navnet – Lyst på livet – en helsefremmende livskafé for eldre. Utviklingsarbeidet har skjedd i samarbeid med Sandefjord kommune og Pensjonistforbundet. Strategien bygger på mange av de prinsipper som legges til grunn i nasjonale styrende dokumenter. Metoden er godt utprøvd i Sverige og andre land, og er svært godt egnet for implementering og spredning i Norge.

Mål for prosjektet er:

  1. Å engasjere pensjonister til å styrke egen helse og livsglede
  2. Sterk medvirkning fra pensjonister i forberedelse, gjennomføring og spredning
  3. Skape engasjement og spre Lyst på livet regional og nasjonalt

Pensjonister over 65 år deltar i livskafeer hvor de lærer en enkel forbedringsmetode kalt livshjulet.  Gjennom å bruke livshjulet handler de seg inn i en ny livsstil som fremmer helse og livslyst.

Deltakerne arbeider med følgende områder:

  • opplevelse av å kunne påvirke sin egen situasjon gjennom livshjulet
  • trygghet og sikkerhet i eget hjem så man kan bo lengst mulig hjemme
  • sosiale nettverk hvor man opplever felleskap og sammenheng
  • en livsstil som fremmer god ernæring
  • fysisk aktivitet for å bevare helsa
  • hvordan de kan bidra til spredning av Lyst på livet

Det ble gjennomført et pilotprosjekt i Sandefjord i perioden februar til september 2011.

Pilotprosjektet er svært positivt evaluert og alt nødvendig materiale er utviklet av Kunnskapssenteret.

Det arbeides med regional spredning med hjelp av deltakerne fra pilotprosjektet og ansatte i Sandefjord kommune. 

Kunnskapssenteret arbeider med nasjonal spredning, og en fortløpende oversikt ligger på www.lystpalivet.no

 

Referansegruppe:

Helga Skåden

Mental Helse

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant fra Vest Agder for Arbeiderpartiet

Hege Linnestad

Prosjektleder, innvandrerhelse Universitetssykehuset Ullevål

Eva J. Vaagland

Daglig leder, Skadeforebyggende forum

Mette Kalve

Leder i Norske kvinners sanitetsforening

Sigrid Askum

KS

Lise Tanum Aulie

Helse og sosialsjef, Sandefjord kommune

Bettina Dudas

Psykiatrien i Vestfold, Lærings og mestringssenteret

Anita Ellefsen 

Virksomhetsleder i Bymisjonen i Oslo

Anders Vege

Seksjonsleder, Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret

Trulte Konsmo

Prosjektleder, Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret

Ellen Udness

Prosjektmedarbeider, Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret

(http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/lyst-pa-livet-prosjektplan-for-spredning)