Prosjekter

Effekt av etterutdanning av helsepersonell
Effekter knyttet til offentliggjøring av kvalitetsindikatorer – en kritisk evaluering av den empiriske forskningen
Psykometrisk vurdering
Medical Subject Headings (MeSH) oversatt til norsk
Lyst på livet – Prosjektplan for spredning
Diabetes−Norge 2010. DiabNOR
Analysemetoder for tolkning av endringer i prioritering i spesialisthelsetjenesten
Oppmerksomhetstrening og stressmestring for medisin- og psykologistudenter
Koordinering av indikatorer til OECD og NOMESCO
Kurs i SPC og EpiData Analysis
Tiltak for å forhindre frafall innen rusbehandling
Gradering av anbefalinger, tilrådinger, utvikling og vurderinger (GRADE)
The Cochrane Collaboration - EPOC norsk satellitt
Den norske delen av det nordiske Cochranesenteret
Internasjonal helse – fremme samarbeid med institusjoner
Omtaleprosjektet "Kort oppsummert"
Metodeutvikling
Undervisning og støtte til kunnskapshåndtering
(http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter?index=60)