Hopp til innhold
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 - 2009 - Systematisk oversikt

Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte

( 17.12.2009 )
>Hovedfunn | 3-siders sammendrag | Hele publikasjonen ( pdf dokument 1.6MB)
Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
Forsetlund L, Semb G, Farah MG, Flottorp S                       . Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 - 2009. ISBN 978-82-8121-312-8 ISSN 1890-1298

I denne kunnskapsoppsummeringen presenterer vi dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av tiltak for behandling og oppfølging av pasienter med leppe-kjeve-ganespalte. Vi søkte etter systematiske oversikter og prospektive primærstudier med samtidig kontrollgruppe.

Vi fant ingen vitenskapelige studier som tilfredstilte inklusjonskriteriene for temaene utredning eller sammensetning, varighet og intensitet av behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og/eller ganespalte. Vi identifiserte heller ingen studier av tiltak som tilfredsstilte våre krav til design for pasienter med velocardiofacialt syndrom. Vi inkluderte 1 systematisk oversikt og 46 primærstudier innafor kategoriene behandling og oppfølging. Av disse ble 39 studier klassifisert som behandling (stort sett kirurgi og kirurgirelaterte tiltak) og 1 systematisk oversikt og 7 primærstudier som oppfølging (mating, tale og sekretorisk otitis media).

Kvaliteten av dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av forskjellige former for preoperativ forming, for resultater fra sammenligninger vedrørende lukning av leppespalte, av ganespalte, av spalte i kjevekammen eller av tiltak for å korrigere neseskjevhet er for lav til å trekke noen konklusjoner. Når det gjelder sekundæroperasjoner, er det mulig at det ikke har noen betydning for velofaryngeal lukning om man opererer med faryngeallapp eller sfinkterplastikk. Kvaliteten av dokumentasjonsgrunnlaget for resultatene fra de fem andre sammenligningene av tiltak innafor sekundæroperasjoner er for lav til å trekke noen konklusjoner. Resultatene fra sammenligninger av tiltak innafor kjeveortopedi, taletrening, sekretorisk otitis media og mating er også for usikre til å trekke noen konklusjoner.

Kvaliteten av dokumentasjonen som ligger til grunn for dagens praksis i behandling og oppfølging av barn og voksne med leppe-, kjeve- og/eller ganespalte er lav eller svært lav. Dette betyr ikke det samme som at dagens behandling er dårlig. Det betyr at den forskningen som foreligger totalt sett er for usikker til å gi noen sikre holdepunkter for konklusjoner om den relative effekten av forskjellige inngrep, sekvensering og optimale tidspunkter for leppe- og ganespalteoperasjoner, effekt av inngrep for forflytning/forlengelse av kjeve, sekundæroperasjoner og av de forskjellige oppfølgings- og habiliteringstiltak.


IN ENGLISH
The scientific knowledge base for treatment of patients with cleft lip, alveolus and palate
1-page key messages
3-page executive summary
INTERNE FORFATTERE
Utskrift