Hopp til innhold
Nyhetsbrev nr 3 - 2012

Nyhetsbrev nr 3

( 02.02.2012 )

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
. Nyhetsbrev nr 3 - 2012.

Nye publikasjoner:
Oppmerksomt nærvær for stressmestring virker
Metoden Oppmerksomt nærvær (ON) for stressmestring virker positivt på
voksnes psykiske helse. Det viser en oversikt fra Kunnskapssenterets
samarbeidspartner The Campbell Collaboration.
Les mer om Oppmerksomt nærvær for stressmestring …

Læringsnettverk hos allmennleger virker
I et pilotprosjekt i Grenland har allmennleger brukt kvalitetsindikatorer som
utgangspunkt til å forbedre egen praksis. Resultatene er svært positive viser
et notat fra Kunnskapssenteret som oppsummerer prosjektet.
Les mer om bruk av læringsnettverk hos allmennleger …

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forskningsformidling:
Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner
I underkant av 300 publikasjoner signert Peter F. Hjort er nå tilgjengelig på
nett, samlet på ett sted.
Les mer om hvor du finner Peter F. Hjorts publikasjoner …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs:
Hvordan lager vi gode fagprosedyrer?
8. mars arrangerer Kunnskapssenteret kurs i hvordan man kan lage kunnskaps-
baserte fagprosedyrer.
Les mer om program og påmelding til kurs i gode fagprosedyrer …

Oppmerksomt nærvær (ON) og tjenestekvalitet
Kurset arrangeres 18.-19. april. Hovedvekten vil legges på innføring i enkle
fysiske og mentale øvelser for å fremme oppmerksomt nærvær, og hvordan
dette kan overføres til hverdagen.
Les mer om program og påmelding for kurs i oppmerksomt nærvær …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stipend:
Helseøkonom ny norsk Harkness-fellow
Forsker i helseøkonomi, Hans Olav Melberg, er plukket ut til å være
Harkness-fellow fra Norge i 2012 – 2013.
Les mer om Melberg og Harkness-stipendet …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uønskede hendelser:
Ny meldeordning - Kunnskapssenteret ser til England
The National Reporting and Learning Service (NRLS) har vært i drift siden
2001, og har mottatt over 6 millioner meldinger hittil. I arbeidet med å etablere
ny melde - og læringsordning er det nyttig å vite mer om hvordan man henter ut
informasjon fra meldingene som kommer inn i den britiske ordningen.
Les mer om erfaringene fra meldeordningen i Storbritannia …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledig stilling:
Flere ledige stillinger i Kunnskapssenteret
Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen har ledig tre stillinger som
rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjon for legemidler og helseøkonomi har ledig
20 % stilling som helseøkonom.

Avdeling for fellesfunksjoner har ledig vikariat som personalrådgiver og 50 %
engasjement som arkivmedarbeider.

Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og
omsorgstjenesten har ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver.

Les mer om utlysningstekstene fra vår forside …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helsebiblioteket:
Siste nytt fra utvalgte kvalitetskilder
På nettsiden «Effektiv medisinsk oppdatering» får du siste nytt fra en rekke
kilder av høy kvalitet. Redaktør for primærhelse, Alexander Wahl, står bak
utvalget. Siden oppdateres automatisk.
Les mer om nettsiden «Effektiv medisinsk oppdatering» …

Ny nettjeneste for kriseinformasjon
Hvem har ansvar for hva dersom landet skulle bli rammet av en krise? Den
nye lenkeportalen Kriseinfo.no forsøker å gi svar.
Les mer om lenkeportalen Kriseinfo.no …

Ny design for ProQuest-tidsskriftene
Tidsskrifter fra ProQuest er lansert i et nytt brukergrensesnitt. Søket er blitt
mer presist, du kan enkelt lagre og eksportere innhold og bli varslet om
oppdateringer.
Les mer om ProQuest-tidsskriftenes nye design …

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PÅMELDING: Klikk her for å melde deg på vår nyhetsbrevliste

 

 


INTERN FORFATTER
Utskrift