Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt

Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister

Publisert
Holte HH, Hafstad E, Vist GE. Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister . Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 7 – 2015. ISBN 978-82-8121-948-9 ISSN 1890-1298 .

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader. Et tiltak innen pasientsikkerhetsprogrammet er samstemming av legemiddellister. Det innebærer at helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer at informasjonen om pasientens aktuelle legemiddelbruk er korrekt. 

I denne systematiske oversikten har vi søkt etter og oppsummert forskning om samstemming av legemiddellister har effekt.  Vi inkluderte ni systematiske oversikter. Oversiktene konkluderer at:

  • samstemming av legemiddellister sannsynligvis reduserer antall uøn­skede avvik.
  • oversiktsforfatterne påpeker at de inkluderte studiene gjennomgående har metodologiske svakheter.

Det er behov for systematisk forskningsoversikt om samstemming av legemidler av høy kvalitet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/oppsummering-av-systematiske-oversikter-om-effekt-av-samstemming-av-legemiddellister)