Notat − hasteoppdrag

Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten

Publisert   Endret
Forsetlund L, Odgaard-Jensen J, Denison E, Vist GE . Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten. Notat − hasteoppdrag – 2014. ISBN 978-82-8121-885-7

Vi har utarbeidet en sjekkliste til bruk i planleggingen av implementering og evaluering av pilotprosjekt innenfor fire utvalgte områder. Her er hovedpunktene:

 

  • Planlegg evalueringen av tiltaket før implementeringen av det.

 

  • Noe av det viktigste for en evaluering er en presis problemstilling og å velge det best egnede designet for å besvare problemstillingen.

 

  • For å undersøke om et tiltak er bedre enn et annet tiltak bør det gjennomføres et randomisert kontrollert forsøk. Hvis målsettingen er å undersøke om et tiltak er like godt eller ikke underlegent et annet tiltak, bør man benytte et randomisert kontrollert forsøk som kan påvise eventuell ekvivalens eller ikke-underlegenhet.

 

  • Hvis randomisering ikke lar seg gjennomføre er avbrutt tidsserieanalyse antagelig det beste alternativet for å undersøke effekten av et tiltak, men det forutsetter at en har gode tidsseriedata både før og etter intervensjonen.

 

  • Når verken randomisering eller tidsserie er mulig, vil en måtte sammenligne enheter, for eksempel sykehus, der en har valgt å innføre det nye tiltaket, med enheter som ikke har valgt det. Det er mange feilkilder ved en slik tilnærming, men hvis virkningene av tiltaket er betydelige, kan også denne metoden være god nok.

 

  • De som planlegger intervensjon og evaluering må sørge for tilstrekkelig statistisk og metodologisk kompetanse til å kunne beregne nødvendig utvalgsstørrelse slik at studien har tilstrekkelig statistisk styrke til å påvise relevante forskjeller og til å kvalitetssikre forsøksprotokollen.

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/sjekkliste-for-utarbeiding-av-protokoll-for-implementering-og-evaluering-av-tiltak-i-helsetjenesten)