Hopp til innhold
Notat − hasteoppdrag 2008 - Hurtigoversikt

The evidence-base for facility-based deliveries in low- and middle income countries

”Facility-based deliveries” i lav- og middelinntektsland ( 29.05.2008 )
>Hovedfunn | Hele publikasjonen ( pdf dokument .19MB)
Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
Fretheim A . Notat − hasteoppdrag 2008. ISBN 978-82-8121-205-3

På oppdrag fra Norad har Kunnskapssenteret gjort en gjennomgang av kunnskap rundt såkalt ”Facility-based deliveries” i lav- og middelinntektsland.

Opptar regjeringen
Regjeringen er opptatt av å bedre fødselsomsorgen i disse landene, og en strategi for å oppnå dette har vært ”facility-based deliveries”. Altså at kvinnene føder på fødestuer, med faglært helsepersonell til stede, fortrinnsvis jordmødre. Norad har derfor bedt om en rask gjennomgang av hva som finnes av forskning på feltet.

Ingen systematiske oversikter som sammenligner fødestuer med hjemmefødsler i lav- og middelinntektsland ble funnet, men forskerne fant noen artikler som diskuterte de potensielle fordelene ved å satse på bruk av fødestuer.

Mangler vitenskapelig belegg
Begge artiklene konkluderte med at lokale fødestuer, bemannet med jordmødre, antakelig gir det beste tilbudet. Forfatterne av disse artiklene understreker at det mangler vitenskapelig belegg for å si dette, men satsing på fødestuer anses likevel å være den beste måten å få ned dødeligheten blant fødende kvinner.

Det er ikke gitt at utbygging av fødestuer er den beste måten å gå fram på for å bedre tilbudet for fødende kvinner, men det er en del gode argumenter til støtte for et slikt syn, viser gjennomgangen fra Kunnskapssenteret.


IN ENGLISH
The evidence-base for facility-based deliveries in low- and middle income countries
1-page key messages
INTERN FORFATTER
Utskrift