Hopp til innhold

Spørreskjemaer


Du er her: Forsiden »  Verktøy »  Spørreskjemabanken »  Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og vurdert ulike innsamlingsmetoder. Utviklingsarbeidet var bestilt av tidligere Helse Sør RHF. Spørreskjemaet skulle passe for pasienter med ulike typer rusproblemer og kunne brukes til å evaluere tilbudet ved ulike typer døgninstitusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det ble gjennomført en landsomfattende undersøkelse høsten 2013. De ferdige spørsmålene / det ferdige skjemaet kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at det er utviklet av Kunnskapssenteret.


Versjoner: