Hopp til innhold

Tema: Brukeropplevd kvalitet

Vi tilbyr RSS feed for dette temaet.

Du er her: Forsiden »  Tema:  Brukeropplevd kvalitet Utskrift
Dette er en samling lenker til stoff om Kunnskapssenterets brukererfaringsundersøkelser. Spørreskjemaundersøkelser blant pasienter (PasOpp) utgjør hovedvekten.Resultater fra gjennomførte undersøkelser og beskrivelser av hvordan de er gjennomført finner du under ”Publikasjoner”