Verktøy

A guide to information retrieval for Campbell Systematic Reviews

Metodebeskrivelse

EpiData Analysis

Nettressurs/Programvare

Hvordan tenke annerledes om det andre ser?

Håndbok/Metodebok

Håndbok i læringsnettverk

Metodebeskrivelse
Forbedringsverktøy
Håndbok/Metodebok

Kart med resultater av kvalitetsmålinger i helsetjenesten

Interaktivt kart

Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer

Metodebeskrivelse
Håndbok/Metodebok

Kunnskapsbasert praksis

Nettressurs/Programvare

Legemiddelpriser - konvertering AIP/AUP

Nettressurs/Programvare

Medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk

Nettressurs/programvare

MedNytt

Nettressurs/Programvare

Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring

Nettressurs/Programvare
Metodebeskrivelse

Mini-metodevurdering

Sjekkliste
Forbedringsverktøy

Modell til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Forbedringsverktøy

Ordliste

Nettressurs/Programvare

Pasientforløp: Hva er viktig for deg? Verktøy for kartlegging og måling

Sjekkliste
Regneark

(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy)