Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring

Publisert   Endret

Kunnskapssenteret ved Seksjon for kvalitetsutvikling har samlet en rekke metoder og verktøy for kvalitetsforbedring. Samlingen er laget som ledd i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring (2005-2015) «... og bedre skal det bli!» for å bistå praksisfeltet med å forbedre sine tjenester.

Lenker
(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/metoder-og-verktoy-for-kvalitetsforbedring)