Slik oppsummerer vi forskning

Publisert   Endret

Håndboka «Slik oppsummerer vi forskning» er laget for å vise åpent og tydelig hvordan vi ved Kunnskapssenteret går fram for å finne, vurdere og oppsummere forskning. Vi ønsker å synliggjøre de prinsippene vi jobber etter, men uten å gå helt ned i detaljene.

Å oppsummere forskning er nødvendig når nytten av helsetjenester skal bedømmes. Resultater fra enkeltstudier kan variere, og det er først når vi har et grep om hele kunnskapsgrunnlaget, at det er mulig å si noe sikkert om hva vi vet og hva vi ikke vet. Oppsummering av forskning skal, som annen forskning, følge bestemte metodekrav.

Målgrupper

  • Alle medarbeidere i Kunnskapssenteret
  • Eksterne oppdragsgivere og samarbeidspartnere som ønsker innsikt i våre arbeidsmetoder
  • Fagpersoner i helsetjenesten som deltar i prosjekter ved Kunnskapssenteret der formålet er å oppsummere forskning

Dette er en revidert 4. utgave av håndboka.


Filer
Kunnskapssenteret mottar forslag/oppdrag gjennom to kanaler
(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/slik-oppsummerer-vi-forskning)